مهارتورم و رشد توليد

 توجه:

براساس بخشنامه شماره ٩٩/١۰۰/١٣۴٨٣ سازمان  توسعه تجارت ایران مورخ ١٣٩٩/۰۴/٣١:

از این پس اعضای محترم برای انجام فرآیند صدورکارت بازرگانی ویا تمدید کارت بازرگانی باید ابتدا به سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir مراجعه و مراحل را از طریق این سامانه پیگیری نمایند

شماره تلفن ۰٢١٧۵۴٩٢۰۰۰نیز برای پشتیبانی اعلام گردیده است

 متقاضیان دریافت و یا تمدید کارت عضویت همچنان میتوانند از لینک زیر فرآیند مورد نظر را ادامه دهند

جهت ورود به بخش کارت عضویت کلیک نمایید

جهت ورود به بخش تمدید و صدور کارت بازرگانی پس از تایید پرونده در  سامانه جامع تجارت کلیک نمایید