مهارتورم و رشد توليد

⚠️⚠️براساس اعلام وزارت امورخارجه کشور:

شرکت های ایرانی می توانند با مراجعه به وب سایت www.tianyancha.com و استفاده از نرم افزارهای ترجمه چینی به انگلیسی،از اصالت ثبت رسمی شرکت های مورد نظر چینی طرف قرارداد خود مطلع شوند.